1) Η εταιρία μας συνεργάζεται με την TAS COURIER . Μπορείτε να παρακολουθείται την πορεία της αποστολής μέσα από την σελίδα της.